PRIVACYBELEID

Hoe gaan we om met jouw privacy?
We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacy beleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Welke persoonsgegevens worden door Fred Cassee Meesterschilders verwerkt?
Wij kunnen eventueel jouw persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons hebt verstrekt

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over jou verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • (Mobiele) telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Bankrekeninggegevens

Waarom heeft Fred Cassee Meesterschilders deze gegevens nodig?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht.

Deelt Fred Cassee Meesterschilders mijn persoonsgegevens ook met anderen?
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart Fred Cassee Meesterschilders mijn persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als er geen klantrelatie meer met je bestaat, worden jouw gegevens na een jaar uit onze administratie verwijderd.

Cookies
Wij gebruiken session cookies om de website optimaal te laten functioneren. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op onze eigen server. De cookies worden ook aan u aangeboden, maar je hoeft deze niet te accepteren om toch volledig van onze site gebruik te kunnen maken. Accepteer je ze wel? Dan worden deze direct verwijderd als je jouw web browser afsluit.

Fred Cassee Meesterschilders en andere websites
Op onze website tref je mogelijk links aan naar andere websites waaronder referenties. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze  website zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als je geen klant meer van ons bent dan heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen. Je dient hiervoor een verzoek tot verwijdering te sturen naar privacy@fredcassee.nl , wij zullen dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Sommige gegevens kunnen niet direct verwijderd worden. Denk hierbij aan alle informatie welke, indien van toepassing, nodig is voor het versturen en incasseren van een factuur. Alle hieraan gerelateerde informatie dient minimaal 7 jaar bewaard te blijven op last van de Nederlandse Belastingdienst. In een dergelijk geval zullen deze gegevens passief opgeslagen worden en zullen deze enkel gebruikt worden voor dit doeleind.

Hoe beveiligd Fred Cassee Meesterschilders mijn gegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@fredcassee.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring
De wet wijzigt doorlopend en kan ons dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Fredcassee.nl is een website van Fred Cassee Meesterschilders . Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina.